Selecteer een pagina

Door gedetailleerd je wensen op te schrijven, neem je de controle over je eigen scenario. Deze oefening stimuleert niet alleen het schrijven in detail, maar ook je bewustzijn.

Probeer deze week dagelijks enkele minuten bewust te observeren. Kijk niet alleen naar een klein voorwerp, maar neem het geheel in je op. Bijvoorbeeld, kijk naar een plant en observeer de pot waarin hij groeit, de tafel waarop de pot staat, de muren rondom en de schilderijen die eraan hangen. Let op de kleuren en objecten en probeer alles zo helder mogelijk te zien.

Wanneer je alles hebt opgenomen, sluit dan je ogen of draai je om en schrijf nauwkeurig op wat je hebt gezien.